BỘ LUẬT CUỘC THI “BẢN LĨNH MARKETER 11”

I. Đối tượng tham gia


Điều 1: Đối tượng dự thi theo hình thức đội 02 người, phải thuộc một trong hai đối tượng sau:

 • Công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 18-24 (Tính đến thời điểm mở đơn). Thí sinh chưa đủ 18 tuổi đăng ký tham gia cuộc thi sẽ được coi là không hợp lệ;
 • Là sinh viên đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học (trong và ngoài nước) hoặc có dưới 2 năm kinh nghiệm làm việc Toàn thời gian.

Điều 2: Mỗi cá nhân chỉ được đăng ký dự thi cùng tối đa 01 đội thi:

 • Nếu có sự thay đổi về cơ cấu đội thi, đội trưởng có trách nhiệm chủ động thông báo với Ban Tổ chức qua Email banlinhmarketer.macftu@gmail.com;
 • Thời hạn mà thí sinh có thể đổi đội thi là 23h59’ ngày 20.07.2023;
 • Sau thời gian này, thí sinh đăng ký dự thi cùng nhiều hơn một nhóm sẽ được coi là không hợp lệ, Ban Tổ chức có quyền loại bỏ tư cách dự thi của thí sinh và đội thi tương ứng;
 • Trong trường hợp Email bị lỗi, không gửi được hoặc không nhận được hồi đáp từ Ban Tổ chức, cá nhân đó có trách nhiệm liên hệ với Nhân sự Quản lý thí sinh (Ms. Thảo Nguyên: 0943614165);

Điều 3: Thí sinh tham dự “Bản Lĩnh Marketer 11” không được phép thuộc các nhóm sau:

 • Thành viên Ban Tổ chức của “Bản Lĩnh Marketer 11”;
 • Thành viên Ban Giám khảo, Ban Cố vấn, Diễn giả của “Bản Lĩnh Marketer 11”;
 • Thí sinh dự thi Chung kết “Bản Lĩnh Marketer 9” và “Bản Lĩnh Marketer 10”
II. Quy định về đội thi
II.1. Quyền hạn của đội thi

Điều 1: Trong quá trình đăng ký tham dự vòng 1, đội thi có quyền thay đổi nhân sự. Việc thay đổi thành viên chỉ được phép diễn ra trước 23h59’ ngày 20.07.2023:

 • Đội trưởng chủ động thông báo với Ban Tổ chức qua Email banlinhmarketer.macftu@gmail.com;
 • Ban Tổ chức không chấp nhận trường hợp thay đổi thành viên giữa các đội thi với nhau;

Điều 2: Đội thi có quyền thông báo tới Ban Tổ chức về các vấn đề phát sinh, và các khiếu nại về kết quả thi, hay hành vi vi phạm điều luật của cuộc thi từ các đội thi khác:

 • Thông tin khiếu nại được tính là hợp lệ khi được gửi bởi đội trưởng đến Email: banlinhmarketer.macftu@gmail.com;
 • Thời hạn tiếp nhận khiếu nại: 07 ngày (không kể thứ bảy, chủ nhật) kể từ khi thông báo khiếu nại được gửi đi một cách hợp lệ đến Ban Tổ chức;
 • Trường hợp đội thi tự ý công bố thông tin khiếu nại đến các bên khác trước thời hạn tiếp nhận khiếu nại, Ban Tổ chức có toàn quyền dừng việc giải quyết các khiếu nại từ phía đội thi, huỷ bỏ tư cách dự thi của đội thi và tiến hành các biện pháp pháp lý cần thiết.
II.2. Trách nhiệm của đội thi

Điều 1: Đội thi phải tuân thủ các Điều luật trong Bộ luật này;

Điều 2: Tuân thủ hướng dẫn và quy định của Ban Tổ chức tại từng hoạt động, sự kiện trong Cuộc thi “Bản Lĩnh Marketer 11”;

Điều 3: Không gây ảnh hưởng xấu đến Cuộc thi “Bản Lĩnh Marketer 11”, Ban Tổ chức, các doanh nghiệp tham gia tài trợ và bảo trợ cho cuộc thi, các đội thi khác và khán giả theo dõi các sự kiện trong và sau cuộc thi;

Điều 4: Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam;

Điều 5: Mỗi đội thi cần có ít nhất 01 thành viên tham gia các hoạt động do Ban Tổ chức triển khai trong suốt quá trình dự thi;

Điều 6: Các đội thi cần tuyệt đối tuân thủ các nội quy và thời hạn nộp tài liệu do Ban Tổ chức đề ra trong thời gian diễn ra cuộc thi;

Điều 7: Thí sinh cần cam đoan mọi thông tin cá nhân nộp lại cho Ban Tổ chức đều là sự thật. Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có sự gian lận;

Điều 8: Đội thi không được phép gian lận, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, hay xúc phạm hình ảnh của cuộc thi, của Ban Tổ chức, của các đội thi khác dưới bất kỳ hình thức nào;

Điều 9: Đội thi chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền sở hữu trí tuệ, tự giữ bí mật những thông tin quan trọng trong đề án của mình, cũng như những tài liệu do Ban Tổ chức cung cấp;

Điều 10: Đảm bảo bảo mật các thông tin, tài liệu do Ban Tổ chức cung cấp. Nếu bị phát hiện có hành vi sao chép hay đánh mất thông tin, lộ thông tin ra bên ngoài, đội thi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và bị hủy tư cách dự thi;

Điều 11: Trong thời gian diễn ra cuộc thi, việc kết nối, gặp mặt giữa đội thi và Ban Cố vấn, các Nhà Bảo trợ chuyên môn, các diễn giả,… đều phải được thông báo và có sự chấp thuận từ Ban Tổ chức cuộc thi. Đồng thời, các buổi gặp mặt kết nối đó phải có sự tham gia của thành viên của Ban Tổ chức cuộc thi;

III. Quy định về Ban Tổ chức
III.1. Quyền hạn của Ban Tổ chức

Điều 1: Ban Tổ chức Bản Lĩnh Marketer 11 có quyền đăng tải công khai những thông tin cơ bản về đội thi, bao gồm: Hình ảnh, thông tin cơ bản:

 • Điều 1: Ban Tổ chức Bản Lĩnh Marketer 11 có quyền đăng tải công khai những thông tin cơ bản về đội thi, bao gồm: Hình ảnh, thông tin cơ bản:
 • Trong trường hợp đội thi không muốn tiết lộ thông tin của mình, đội thi cần thông báo với Ban Tổ chức qua địa chỉ Email banlinhmarketer.macftu@gmail.com;
 • Ban Tổ chức có quyền chấp thuận hay phủ quyết yêu cầu của đội thi;

Điều 2: Ban Tổ chức được toàn quyền thay đổi lịch trình hoặc thể lệ cuộc thi trong thời điểm diễn ra cuộc thi;

Điều 3: Ban Tổ chức có quyền hủy tư cách dự thi nếu đội thi không chấp hành đúng các điều luật được nêu trong Bộ luật, kèm theo đó là việc tước bỏ mọi giải thưởng đã được trao cho đội thi đó (nếu có);

Điều 4: Tại mỗi vòng, nếu có đội thi xin rút khỏi cuộc thi hoặc bị hủy tư cách dự thi, Ban Tổ chức sẽ thay thế đội thi đó bởi đội thi đạt thành tích cao liền kề của vòng thi trước đó;

Điều 5: Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại, quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng;

Điều 6: Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng được quy định tại khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự năm 2015, Ban Tổ chức có thể linh hoạt các điều khoản tại mục III.1;

Điều 7: Ban Tổ chức có toàn quyền sử dụng và lưu trữ các thông tin cá nhân và bài làm dự thi mà thí sinh cung cấp trên nguyên tắc tuân thủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam. Bằng việc đồng ý với Điều luật này, thí sinh đồng ý với việc Ban Tổ chức thu thập, chiếm hữu, sử dụng và phân phối thông tin cá nhân, bài làm dự thi của thí sinh nhằm mục đích liên lạc với thí sinh và xử lý các vấn đề có liên quan trong khuôn khổ cuộc thi;

Điều 8: Ban Tổ chức có toàn quyền phân phối và trao quyền sử dụng các thông tin cá nhân, hình ảnh, bài làm dự thi của thí sinh đến các doanh nghiệp tham gia tài trợ và bảo trợ cho Cuộc thi “Bản Lĩnh Marketer 11” nhằm mục đích quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị hoặc cho các mục đích khác mà không phải chịu thêm bất cứ chi phí và yêu cầu từ phía thí sinh ngoại trừ những quy định của pháp luật Việt Nam.

III.2. Trách nhiệm của Ban Tổ chức

Điều 1: Ban Tổ chức có nghĩa vụ giải quyết các khiếu nại của thí sinh trong thời gian sớm nhất bằng tất cả những nguồn lực sẵn có và phản hồi lại qua email của người đại diện thí sinh trong vòng 07 ngày làm việc (không kể thứ bảy, chủ nhật) kể từ khi khiếu nại được gửi đi một cách hợp lệ từ phía thí sinh;

Điều 2: Ban Tổ chức có nghĩa vụ phải thông báo đến thí sinh về các sự thay đổi trong khuôn khổ cuộc thi ít nhất 12 tiếng trước khi các sự thay đổi đó có hiệu lực. Ban Tổ chức không có nghĩa vụ phải giải trình về nguyên nhân của sự thay đổi với thí sinh dưới bất kỳ hình thức nào;

Điều 3: Ban Tổ chức có nghĩa vụ đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối của các đề án trong phạm vi diễn ra cuộc thi. Chỉ các bên liên quan mới có quyền truy cập đề án của đội thi;

Điều 4: Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong trường hợp đề án bị lộ ra ngoài mà không phải do lỗi từ phía Ban Tổ chức;

Điều 5: Ban Tổ chức có trách nhiệm đảm bảo các đội thi đạt giải nhận được đủ giải thưởng, phần thưởng và giấy tờ xác nhận đúng thời hạn;